Vi bryter ensamheten och bygger ett tryggt Vingåker

Att bli äldre kan vara en fantastisk tid, men det kan också innebära ofrivillig ensamhet. Vi Socialdemokrater vill motverka detta genom att skapa en naturlig mötesplats i form av ett föreningars hus. Huset skall finnas centralt och tillgängligt. Här ska men kunna mötas över generationer och kulturer. 

Att vi föds med olika förutsättningar eller råkar ut för en olycka vilket får till följd att man inte längre kan röra sig fritt eller förstå andra eller göra sig förstådd får inte vara ett hinder för att leva ett rikt liv. Vi Socialdemokrater vill utveckla möjligheten med ett nytt gruppboende där det ska finnas personal dygnet runt. Där man kan utvecklas och skapa sig en vardag med arbete och fritidsaktivitet utifrån sina egna behov. 

Försörjningsstöd är en trygghet när man inte har möjlighet till egen eller tillräcklig stor inkomst, men det är viktigt att man inte fastnar i detta stöd en längre tid. Vi socialdemokrater vill satsa på tidiga insatser. Samarbetet med utbildningsanordnare, företag, försäkringskassa och arbetsförmedling måste fortsätta att utvecklas.

De flesta kommer någon gång under sina levnadsår behöva hjälp och stöd från vår gemensamma välfärd. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta arbetet med att socialtjänsten inte är något hemsk och farligt. Personalen är där för att på olika sätt hjälpa och stödja de medborgare som har behov av stöttning, antingen ekonomiskt eller stödsamtal.

DEN SVENSKA MODELLEN SKA UTVECKLAS 

INTE AVVECKLAS

facebook Twitter Email