Miljonregn över Vingåker

Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraterna vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på landets mindre landsbygdskommuner. För Vingåkers kommun handlar det om 9,6 miljoner kronor mer per år.

Tillsammans med det socialdemokratiska förslaget att höja de så kallade välfärdsmiljarderna, vilket skulle innebära ytterligare 12,7 miljoner till Vingåker handlar det om totalt 22,3 miljoner, vilket motsvarar ett tillskott på 1,31 skattekrona för kommunen med cirka 9200 invånare.

  • Landsbygdsmiljarderna innebär att Vingåker får betydligt bättre förutsättningar att trygga välfärden. Men det kräver också en socialdemokratisk ledd regering även efter valet för att bli verklighet, säger Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Vingåker.

 

Med en socialdemokratiskt ledd regering efter valet kommer vi få en möjlighet till att satsa dessa pengar på vår gemensamma välfärd. Det betyder att vi kan öka bemanningen inom omsorgen. Vi kan anställa fler behöriga lärare. Vi vet att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden går med underskott. Vi behöver ge dessa verksamheter andrum och möjlighet till att vidareutveckla verksamheten. Detta kommer att leda till en bättre arbetsmiljö med nöjdare medarbetare och nöjdare medborgare.

Men för att detta skall bli verklighet behöver du du rösta på socialdemokraterna!

 

facebook Twitter Email