Den svenska modellen ska utvecklas. Inte avvecklas.

Läs mer Engagera dig Bli medlem

Vårt valprogram 2019-2022

Vårt valprogram 2019-22

Läs mer

Miljonregn över Vingåker

Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraterna vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på landets mindre landsbygdskommuner. För Vingåkers kommun handlar det om 9,6 miljoner kronor mer per år. Tillsammans med det socialdemokratiska förslaget att höja de så kallade välfärdsmiljarderna, vilket skulle innebära ytterligare 12,7 miljoner…

Läs mer

Vi bryter ensamheten och bygger ett tryggt Vingåker

Att bli äldre kan vara en fantastisk tid, men det kan också innebära ofrivillig ensamhet. Vi Socialdemokrater vill motverka detta genom att skapa en naturlig mötesplats i form av ett föreningars hus. Huset skall finnas centralt och tillgängligt. Här ska men kunna mötas över generationer och kulturer.  Att vi föds med olika förutsättningar eller råkar…

Läs mer

Nu vill vi ta skolan i Vingåker till nya höjder

Vi står inför stora utmaningar i Vingåker men vi kommer att fortsätta arbeta för att kunna ge varje elev en god utbildning och möjlighet att nå sin fulla potential. Det arbetet har vi nu påbörjat tillsammans med skolverket och personal. Men vi är inte nöjda. I Vingåker vill vi göra följande.

  För att nå målen inom skolan kommer vi ställa krav på arbetsro och skapa ett bra arbetsklimat för varje elev och personal. Antalet behöriga lärare behöver öka, vi vill kunna låta pedagoger som inte är behöriga utbilda sig lokalt. Vi kommer att fortsätta erbjuda frukost till våra elever då vi har sett att det…

Läs mer

Nu har vi börjat bygga vår nya hemsida.

Vi ber om överseende att det kan bli lite fel och att det kommer att ta lite tid för oss att lära. Ser du några direkta fel så skriv till mig/admin robert.b.skoglund@telia.com

Läs mer
facebook Twitter Email